UNIT PERANCANGAN & PELANTIKAN STAF

| Print |

FUNGSI UNIT PERANCANGAN & PELANTIKAN STAF

1. Permohonan Jawatan

2. Audit Perjawatan

3. Struktur Organisasi

4. Statistik Perjawatan

5. Penempatan Staf

6. Pelantikan Staf

 

7. Permohonan ke Organisasi Luar

8. Penetapan / Penyelarasan Gaji Permulaan

9. Penamatan / Perletakan Jawatan

10. Penanggungan Kerja

11. Tapisan Keselamatan

 

Artikel Unit Perancangan dan Pelantikan Staf