UNIT PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

| Print |

FUNGSI UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT

 

1. Web Master

    1.1 Laman Web Pejabat Pendaftar

    1.2 Laman Web Bahagian Keselamatan

 

2. Aplikasi Sistem

    2.1 HRMIS - Kemaskini Rekod Peribadi, Profil Perkhidmatan

    2.2 E-Perjawatan (Akademik dan Pentadbiran)

    2.3 Direktori Telefon Universiti

    2.4 Sistem-sistem Pejabat Pendaftar

 

3. Pengurusan Data

4. Teknikal

 

 

Makluman HRMIS

1. Muat turun Manual Pengemaskinian Rekod Peribadi

2. Senarai Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang telah melaksanakan kemudahan eGL

 

Artikel Unit Pengurusan Sistem Maklumat