Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E-KaPS)

| Print |

Dokumen ini digunakan untuk menjadi panduan kepada pengguna berkaitan tatacara penggunaan Sistem Kemudahan Pengajian Staf (E - KaPS ) – Modul Permohonan Cuti Belajar. Matlamat utama adalah untuk memastikan bahawa setiap kemasukan data memenuhi standard dan keperluan seperti yang dikehendaki bagi memastikan sistem beroperasi dengan lancar dan konsisten.

 

Muat Turun Manual Pengguna dan carta ringkas capaian sistem E-KaPS di sini.