Mesyuarat Pengurusan Universiti Bil 3/2016 (Laporan PTj)

| Print |

 MESYUARAT PENGURUSAN UNIVERSITI

BIL 3/ 2016

Tarikh : 11 Mei 2016 (Rabu)
Tempat : Dewan Jemaah, Perpustakaan Tunku Tun Aminah

 

LAPORAN DARI PTj

LAPORAN PTj
Pejabat Naib Canselor
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) (TNCPI)
Pejabat Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Pejabat Pendaftar
Pejabat Bendahari
Perpustakaan
Pejabat Penolong Naib Canselor (Pembangunan, Pengurusan Fasiliti dan ICT) (PNCPPFI)
Pejabat Penolong Naib Canselor (Hubungan Industri dan Masyarakat) (PNCHIM)
- Pejabat Hubungan Universiti dan Industri
- Pejabat Hubungan Universiti Dan Masyarakat
- Institut Penyelidikan Ahli Sunnah Wal Jamaah
Bahagian Pengurusan Fasiliti
Bahagian Pembangunan
Pejabat Pentadbiran Hartabina (PPH)
Pejabat Pengurusan Strategik dan Kualiti (PPSK)
- Lampiran A : PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) UTHM BAGI TAHUN 2016
Pejabat Antarabangsa
Pejabat Pengurusan Akademik (PPA)
Pejabat Hal Ehwal Pelajar (HEP)
Pejabat Penerbit
Pejabat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi, Pengkomersilan dan Perundingan (ORICC)
Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Sekitar (FKAAS)
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (FKEE)
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan (FKMP)
Fakulti Sains, Teknologi dan Pembangunan Insan (FSTPI)