Unit Pentadbiran dan Kewangan

| Print |

FUNGSI SEKSYEN PENTADBIRAN & PERMESYUARATAN

1. Pengurusan Pelanggan

2. Pengurusan Mesyuarat

3. Pengurusan Majlis Rasmi Universiti

4. Pekeliling JPA/ Perbendaharaan/ UTHM

5. Pengurusan Business Centre, BANGI

6. Pengurusan Pakaian Rasmi Universiti

7. POS MINI

8. Waktu Bekerja Staf / Kad Matrik

 

FUNGSI SEKSYEN PENGURUSAN REKOD DAN ARKIB

1. Fail Sulit Pentadbiran

2. Fail Sulit dan Fail Peribadi

3. Fail Pentadbiran

4. Arkib Universiti

5. Perumahan Universiti

 

 

Artikel Unit Pentadbiran dan Kewangan