PERMOHONAN ATAS TALIAN MELALUI KOD QR BAGI TEMPAHAN RUMAH TETAMU PENDAFTAR

| Print |

PERMOHONAN ATAS TALIAN MELALUI KOD QR BAGI TEMPAHAN

RUMAH TETAMU PENDAFTAR

 

LANGKAH 1

   

 semakkosong rumahtamu

 

 

 

KOD QR SEMAK KEKOSONGAN RUMAH TETAMU

SILA IMBAS DAN SEMAK KEKOSONGAN RUMAH TETAMU TERLEBIH

DAHULU SEBELUM MEMBUAT TEMPAHAN

 

ATAU

 

LINK SEMAK KEKOSONGAN RUMAH TETAMU

http://bit.ly/semakkekosonganrumahtetamupendaftar


____________________________________________________________________________________________________

LANGKAH 2

 

 tempah rumahtamu

 

 

KOD QR BORANG TEMPAHAN RUMAH TETAMU PEJABAT PENDAFTAR

SILA ISI DAN LENGKAPKAN SEGALA MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN

 

ATAU

 

LINK BORANG TEMPAHAN RUMAH TETAMU PEJABAT PENDAFTAR

http://bit.ly/borangtempahanrumahtetamupendaftar