UNIT PEMBANGUNAN MODAL INSAN

| Print |

FUNGSI UNIT PEMBANGUNAN MODAL INSAN

1. Pengurusan Keperluan Latihan (TNA/TNI)

2. Pelaksanaan kursus / latihan pembangunan kompetensi anjuran UTHM

3. Program pembelajaran sepanjang hayat

4. Pengurusan Bakat Staf

5. Peperiksaan Staf

6. Pengurusan Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)

7. Pengurusan kelulusan menghadiri seminar / persidangan dalam dan luar negara

8. Program Transformasi Minda (PTM)

9. Pengurusan Latihan

10. Pengurusan Pelajar Latihan Industri dari IPTA / IPTS luar ke UTHM

11. Pengurusan Rekod Latihan Staf

12. Pengurusan E-Kursus

13. Penjanaan Tabung Pembangunan Sumber Manusia

14. Orientasi Staf Baru

15. Biro Tata Negara

 

Artikel Seksyen Pengembangan Kompetensi

 

 

Artikel Seksyen Latihan