Unit Tugas Khas

| Print |

FUNGSI UNIT TUGAS KHAS

1. Pengurusan Risikan

2. Pengurusan Siasatan

3. Keselamatan VIP

4. Permit Keselamatan

5. Penguatkuasaan Peraturan Keselamatan

6. Program Kesedaran Keselamatan

7. Pengurusan CCTV

8. Latihan Staf Keselamatan