eBook

| Print |
Buku Panduan Persaraan 
Skim Pensyarah Sanjung  Panduan Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Staf UTHM versi 2  Buku Program APC 2019
Skim Perkhidmatan Amal Ilmuan Buku Program APC 2018 Garis Panduan Lantikan-lantikan Luar
buletin buletin buletin
Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2017 UTHM Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi Staf UTHM Panduan Kemudahan Perubatan Staf UTHM
buletin buletin buletin
Penambahbaikan Dasar dan Garis Panduan Insentif Bagi Staf Pentadbiran yang Melanjutkan Pengajian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2016 UTHM Panduan Pengurusan Kenaikan Pangkat Secara Fleksi bagi Staf Pentadbiran Kumpulan Pengurusan dan Profesional
buletin buletin buletin
Buku Panduan Cuti Buku Panduan Peperiksaan Perkhidmatan Staf versi 1 Dasar Kenaikan Pangkat Bagi Staf Pentadbiran
buletin buletin buletin
Buku Panduan dan Peraturan Cuti Sabatikal Buku Panduan dan Peraturan Cuti Sangkutan Industri Buku Panduan Elaun Dalam Perkhidmatan UTHM 
buletin buletin buletin
Buku Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2014 Penerima Sijil Penghargaan Tahun 2014 Buletin Pejabat Pendaftar 2014