SEKSYEN PENTADBIRAN AM
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
KAD MATRIK / KEHADIRAN
1 UTHM.PP/BPP-10/2007 Borang Makluman Pergerakan Kakitangan Yang Bertugas Di Luar Kawasan 26/10/2018
2 UTHM.PP/BPP-27/2007/Pin.4 Borang Pengesahan Kehadiran Staf
Cadangan alasan yang boleh diterima bagi mengisi borang pengesahan kehadiran
28/08/2017
3 UTHM.PP/BPP-45/2010/Pin. 2 Borang Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja di bawah Perintah Am 5 Bab G ( Mematuhi Waktu Bekerja ) 03/12/2015
4 UTHM.PP/BPP-30/2007 Borang Maklumat Pas Keselamatan Sementara UTHM (Praktikal / Sambilan) 26/10/2015
5 UTHM.PP/BPOK - 06/2015 Borang Maklumat Kad Pengenalan Staf UTHM 26/10/2015
6 UTHM.PP/BPOK-17/2015 Borang Laporan Kehilangan Kad Matrik Staf 26/10/2015
7 UTHM.PP/UPPK-01/2018 Borang Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung Dan Suami Yang Bekerja Di Lokasi Berdekatan 12/04/2018
REKOD & ARKIB
1 Muat Turun Borang Minit Fail 21/07/2019
2 UTHM.PP/BPO–02-L/2008 Senarai Pemindahan Rekod  
3 UTHM.PP/BPO–02-L/2008 Senarai Pemindahan Rekod-Rekod Kartografi dan Senibina  
4 UTHM.PP/BPO–02-L/2008 Senarai Pemindahan Rekod-Rekod Pandang Dengar  
5 UTHM.PP/BPO–05-L/2008 Borang Inventori Rekod  
6 UTHM.PP/BPO–09-D/2008 Daftar Simpanan Rekod UTHM (Fail Peribadi Pelajar)  
7 UTHM.PP/BPO–10-D/2008 Borang Daftar Simpanan Rekod UTHM (Fail Peribadi Staf)  
8 UTHM.PP/BPO–11-D/2008 Borang Daftar Simpanan Rekod UTHM (Fail Pentadbiran)  
9 UTHM.PP/BPO-12/2010 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Fail  
10 UTHM.PP/UPAR–08-D/2008(Pin.2/2011) Borang Kebenaran Pinjaman Fail Peribadi / Fail Pentadbiran / Fail Arkib  
11 UTHM.PP/UPK-02/2020 Borang Permohonan Membawa Fail Keluar Dari Kawasan Pejabat 09/02/2020
12 Kertas Minit Contoh Penulisan Kertas Minit 26/08/2020
POS
1 UTHM.PP/UPKew-01/2017 Rekod Surat Untuk Di Pos 16/01/2017
2 UTHM.PP/UPKew-02/2017 Borang Terimaan Pos Dari Luar Ke Dalam UTHM 25/04/2017
RUMAH KEDIAMAN
1 UTHM.PP/BPO-38/2007/Pin.3 Borang Permohonan Menduduki Rumah Kediaman Universiti  
2 UTHM.PP/BPO - 40/2007/Pin.4 Surat Penerimaan Menduduki Rumah Kediaman Staf Universiti 17/5/2017
3 Lampiran E Sijil Akuan Masuk Rumah  
4 Lampiran E (i) Sijil Akuan Masuk Rumah (Rumah Penempatan Sementara Staf Universiti)  
5 Lampiran F Sijil Akuan Keluar Rumah  
6 Muat Turun Sijil Akuan Penyelenggaraan  
PERMOHONAN KE LUAR NEGARA
1 LAMPIRAN A Permohonan Menghadiri Persidangan, Seminar Dan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara 08/11/2022
2 LAMPIRAN C Permohonan Lawatan Ke Luar Negara (Urusan Persendirian) 08/11/2022
LAIN-LAIN
1 UTHM.PP/BPP-14/2007 Borang Faks (Bahasa Melayu) 26/10/2015
2 UTHM.PP/UPP-58/2008(Lam.A) Borang Tuntutan Elaun Tugas Memandu Kenderaan Universiti - Lampiran A  
3 UTHM.PP/UPP-58/2008(Lam.B) Arahan Memandu Kenderaan Universiti - lampiran B  
4 UTHM.PP/BPP-47/2010 Borang Aduan Pelanggan  
4 Muat Turun Kertas Minit Am 6 (Contoh Penulisan) 23/07/2020