SEKSYEN PENGURUSAN BAKAT
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
1 UTHM.PP/UPB-01/2017 Pin. 1 Borang Permohonan Skim Pembangunan Potensi 30/09/2019
2 UTHM.PP/UPB-02/2017 Pin.1 Borang Laporan Skim Pembangunan Potensi 13/05/2019
3 UTHM.PP/UPB-03/2017 Pin.1 Borang Setuju Terima Tawaran dan Aku Janji Pematuhan Terhadap Syarat-syarat Skim Pembangunan Potensi 25/06/2018
4 UTHM.PP/UPB-04/2017 Borang Lapor Diri Tamat Skim Pembangunan Potensi  
5 LAMPIRAN A Proses Kerja Skim Pembangunan Potensi  
6 UTHM/UPB-1/2020 Borang Pengesahan Projek 23/01/2020
7 UTHM/UPB-2/2020 Borang Permohonan Geran Inovasi Pentadbir UTHM 23/01/2020
8 UTHM/PP/UPBK-05/2020 Borang Maklumat Diri di Tempat/Agensi Bagi Skim Program Pembangunan Potensi (SPP) 14/07/2020