UNIT PERKHIDMATAN DAN SARAAN
  Rujukan
(Muat Turun Borang)
Jenis dan Nama Borang Panduan
A. CUTI KERANA PERKHIDMATAN
  UTHM.PP/UPS-02/2015 Pin.1 Cuti Separuh Gaji
Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji Bagi Menjaga Sanak Saudara yang Sakit
Perincian
  UTHM.PP/UPS-03/2015 Pin. 3 Cuti Tanpa Gaji
Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji (Hal persendirian yang mustahak)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-04/2015 Borang Pembatalan Cuti Rehat  
  UTHM.PP/UPS-40/2016 Borang Lapor Diri Cuti Bersalin  
B. CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
  UTHM.PP/UPS-05/2015 Pin. 2 Cuti Sakit
Borang Kelulusan Cuti Sakit
Perincian
  UTHM.PP/UPS-06/2015 Pin. 4 Cuti Bersalin
Borang Permohonan Cuti Bersalin
Perincian
  UTHM.PP/UPS-30/2015 Cuti Tanpa Gaji (Cuti Menjaga Anak)
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak (CMA)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-07/2015 Pin. 1 Borang Kelulusan Cuti atas sebab perubatan
Jenis-jenis cuti :
a) Cuti Pemulihan
b) Cuti Kusta/Barah
c) Cuti Tibi
d) Cuti Kecederaan
Perincian
  UTHM.PP/UPS-45/2017 Pin.2 Cuti Kuarantin
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
Perincian
  UTHM.PP/UPS-45/2017 Cuti Kuarantin
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin Disebabkan Oleh Wabak
Perincian
C. CUTI TANPA REKOD
  UTHM.PP/UPS-08/2015 Pin.1 Cuti Gantian
Borang Cuti Ganti (Jumlah cuti ganti yang layak)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-09/2015 Pin. 3 Permohonan Cuti Tanpa Rekod
Jenis-jenis cuti:
a) Cuti Latihan Pasukan Sukarela
b) Cuti Latihan / Khemah latihan
c) Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Koperasi
d) Cuti Menghadiri Peperiksaan
e) Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas
f) Cuti Lain-lain Kursus
g) Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga
h) Cuti Tugas Khas Perubatan
i) Cuti Menyertai Rombongan Kebudayaan
j) Cuti Menghadiri Mahkamah
k) Cuti Menghadiri Mesyuarat Bersama Jabatan / Mesyuarat Bersama Kebangsaan
l) Cuti Menderma Organ
m) Cuti Sempena Pesta Kaamatan dan Hari Gawai
a) Perincian
b) Perincian
c) Perincian
d Perincian
e) Perincian
f) Perincian
g) Perincian
h) Perincian
i) Perincian
j) Perincian
k) Perincian m) Perincian
  UTHM.PP/UPS-10/2015 Cuti Kursus Sambilan
Permohonan Cuti Kursus Sambilan
Perincian
  UTHM.PP/UPS-11/2015 Pin. 1 Cuti Isteri Bersalin
Permohonan Cuti Tanpa Rekod (Isteri Bersalin)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-31/2015 Pin. 1 Cuti Urusan Kematian
Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)
Perincian
 
  UTHM.PP/UPS-12/2015 Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan
Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikut pasangan : Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri
Perincian
  UTHM.PP/UPS-13/2015 Pin.2 Cuti Berkursus Akademik
Borang Permohonan Pengumpulan Cuti Sebelum Berkursus
Perincian
  UTHM.PP/UPS-43/2017 Pin. 1 Cuti Rehat Selepas Berkursus
Borang Permohonan Cuti Rehat Selepas Berkursus
  UTHM.PP/UPS-14/2015 Pin. 1 Cuti Kecemasan Am
Perakuan tidak hadir pejabat atas sebab kecemasan mengikut pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 1986
Perincian
  UTHM.PP/UPS-15/2015 Pin. 2 Cuti Haji
Borang Permohonan Cuti Haji
Perincian
  UTHM.PP/UPS-49/2018 Pin. 2 Cuti Umrah
Borang Permohonan Cuti Umrah
Perincian
  UTHM.PP/UPS-16/2015 Permohonan Untuk Mengumpul Cuti Rehat yang Tidak Dapat di habiskan  
  UTHM.PP/UPS-17/2015 Borang Kenyataan Cuti  
 
  UTHM.PP/UPS-32/2015 Pin. 1 Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah  
  UTHM.PP/UPS-33/2015 Tuntutan Elaun Pertukaran Luar Stesen  
  UTHM.PP/UPS-34/2015 Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah  
  UTHM.PP/UPS-35/2015 Permohonan Pemilihan Elaun Wilayah (EW) atau Elaun Sara Hidup (COLA) bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah  
  UTHM.PP/UPS-36/2015 Borang Tuntutan Elaun Pakaian Black Tie / Bayaran Pakaian Istiadat / Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi  
  UTHM.PP/UPS-37/2015 Senarai Semakan untuk Tujuan Tuntutan Elaun Pakaian Black Tie / Bayaran Pakaian Istiadat / Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi  
  UTHM.PP/UPS-38/2015 Permohonan Elaun Pakaian Panas Kerana Bertugas / Berkursus di Luar Negeri  
  UTHM.PP/UPS-18/2015 Borang Permohonan Mengunjungi Wilayah Asal  
  UTHM.PP/UPS-41/2016 Pin. 2 Borang Permohonan Tambang Percuma Ke Luar Negeri (TPKLN) (Untuk Pegawai Gred Utama B Dan Ke Atas, Gred Khas A Serta Setaraf) 25/01/2018
F. SENARAI SEMAK PEMBIAYAAN PERUMAHAN
  UTHM.PP/UPS-23/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 1 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Telah Siap (Penyerahan Hak)  
  UTHM.PP/UPS-47/2018 Pin. 1 Senarai Semak Pinjaman Jenis 1 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Telah Siap (Gadaian)  
  UTHM.PP/UPS-48/2018 Pin. 1 Senarai Semak Pinjaman Jenis 1 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Telah Siap (Hartanah Lelongan)  
  UTHM.PP/UPS-24/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 2 - Pembinaan Rumah Di Atas Tanah Sendiri  
  UTHM.PP/UPS-25/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 3 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Sedang Dibina  
  UTHM.PP/UPS-26/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 4 - Pembelian Tanah Bagi Tujuan Pembinaan Rumah  
  UTHM.PP/UPS-27/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 5 - Penyelesaian Keseluruhan Pinjaman Sedia Ada daripada Bank/ Institusi Kewangan  
  UTHM.PP/UPS-28/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 6 - Pembinaan Rumah Kediaman Di Atas Tanah Yang Dibiayai Melalui Kemudahan LPPSA  
  UTHM.PP/UPS-29/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 7 - Pengubahsuaian Rumah Kediaman Yang Dibiayai/ Diselesaikan Melalui Kemudahan LPPSA  
G. LAIN-LAIN
  UTHM.PP/UPS-39/2015 Borang Penyata Perubahan Mengenai Pendapatan Pegawai
  UTHM.PP/UPS-51/2019 Borang Tambang Ehsan (Urusan Kematian atau Sakit Tenat di wilayah asal) 18/11/2019
  UTHM.PP/UPS-52/2019 Borang Permohonan Cuti Keagamaan 18/11/2019
  UTHM.PP/UPS-53/2019 Borang Permohonan GCR (Cuti Rehat) 16/02/2020
  UTHM.PP/UPS-54/2020 Borang Tuntutan Elaun Khas COVID-19 20/05/2020
H. BANTUAN BAUCER KOMPUTER RIBA (BBKR)
  UTHM.PP/UPS-57/2021 Borang Permohonan Bantuan Baucer Komputer Riba (BBKR) 09/09/2021
  UTHM.PP/UPS-58/2021 Borang Perakuan Penerimaan Tawaran Bantuan Baucer Komputer Riba (BBKR) 09/09/2021
  UTHM.PP/UPS-59/2021 Borang Pengesahan Pembelian Bantuan Baucer Komputer Riba (BBKR) 09/09/2021
  Lampiran 2 Notifikasi Penerimaan Permohonan BBKR 09/09/2021
  Lampiran 3 Notifikasi Keputusan Permohonan BBKR 09/09/2021
  Lampiran 5 Senarai Kelulusan BBKR 09/09/2021