UNIT KEMUDAHAN PENGAJIAN STAF
Borang-borang yang berkaitan dengan cuti belajar / melanjutkan pelajaran
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
SEBELUM CUTI BELAJAR / MELANJUTKAN PELAJARAN
1 UTHM.PP/CB-01/2007 Pind.2
Permohonan melalui TCIS
Sila layari dengan menggunakan Microsoft Internet Explorer versi 6.0 & ke atas sahaja
Menu : User Information System UIS > Perkhidmatan & Gaji > Permohonan Cuti Belajar
- Permohonan Cuti Belajar / melanjutkan pelajaran di bawah Skim Latihan Staf (Sarjana)
 
2 UTHM.PP/CB-02/2007 Pind.2
Permohonan melalui TCIS
Sila layari dengan menggunakan Microsoft Internet Explorer versi 6.0 & ke atas sahaja
Menu : User Information System UIS > Perkhidmatan & Gaji > Permohonan Cuti Belajar
- Permohonan Cuti Belajar / melanjutkan pelajaran di bawah Skim Latihan Staf (Doktor Falsafah)
 
3 UTHM.PP/CB-03/2007 Permohonan Cuti Belajar - Borang Curriculum Vitae  
4 UTHM.PP/CB-04/2007 Pin.1 Format Cadangan Penyelidikan Update 25/11/2015
5 UTHM.PP/CB- 23/2007/Pind.3 Borang Butiran Maklumat untuk Surat Jaminan Kewangan (Financial Affidavit)  
6 Muat Turun Senarai Semak : Permohonan Cuti Belajar / Melanjutkan Pelajaran bagi
  • Kursus Diploma / Diploma Lanjutan / Ijazah Sarjana Muda / Ijazah Sarjana
  • Kursus Ijazah Doktor Falsafah
  • Pos-Doktoral / Sub-Kepakaran
update 14/06/2016
SELEPAS LULUS CUTI BELAJAR
1 SYARATTAWARAN/KELULUSANCB(DN)-2009/Pind9 Syarat Tawaran dan Peraturan Cuti Belajar / Biasiswa (Dalam Negara)  
2 SYARATTAWARAN/KELULUSANCB(LN)-2009/Pind8 Syarat Tawaran dan Peraturan Cuti Belajar / Biasiswa (Luar Negara)  
3 UTHM.PP/CB-05/2007 Pin.1 Surat setuju terima tawaran dan syarat-syarat cuti belajar  
4 UTHM.PP/CB-07/2007 Pin.1 Borang butir-butir kedudukan kewangan penjamin (Cuti Belajar)  
5 UTHM.PP/CB-08/2007 2016 Pin.2 Borang penyerahan tugas dan harta benda update 29/01/2020
6 UTHM.PP/CB-24/2007 Pin.1 Borang Perakuan Mengenai Aktiviti Penyelidikan yang sedang dijalankan (Staf akan Cuti Belajar)  
7 UTHM.PP/CB-09/2007 Borang pengakuan dan pemeriksaan kesihatan  
8 UTHM.PP/CB-10/2007 Tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran bagi memindahkan barang-barang sebelum / selepas (*) berkursus Cuti Belajar / Melanjutkan Pelajaran - Pekeliling Perbendaharaan Bil 8 tahun 1995)  
9 UTHM.PP/CB-11/2007 Borang pilihan imbuhan tetap perumahan (ITP) / Elaun bantuan sewa rumah (EBSR)  
10 UTHM.PP/CB-12/2007 Borang permohonan untuk membawa keluarga (bagi pegawai kerajaan yang mengikut kursus / melanjutkan pelajaran (Cuti Belajar))  
11 UTHM.PP/CB-13/2007 Plan of Studies (For PH.d Scholarship Holder)  
12 UTHM.PP/CB-15/2007 Borang maklumat diri di tempat pengajian bagi staf cuti belajar  
13 UTHM.PP/UCB-27/2007 Borang tuntutan bayaran pasport dan visa keluarga UTHM  
14 Muat Turun Senarai Semak perjanjian cuti belajar  
15 Muat Turun Panduan perjanjian cuti belajar  
SEMASA CUTI BELAJAR
1 UTHM.PP/CB-14/2007/Pin.6 Progress report (Malay) update
12/03/2015
UTHM.PP/CB-14/2007/Pin.6 Progress report (English) update
12/03/2015
2 UTHM.PP/CB-16/2007/Pind.5 Borang permohonan pembentangan kertas kerja penyelidikan dalam seminar / persidangan update
24/08/2014
3 UTHM.PP/CB-17/2007/Pin.3 Permohonan lanjutan tempoh cuti belajar / biasiswa update
05/11/2014
4 Senarai Semak 2007
(Pind.1Oktober 2009)
(Pind.2 November 2010)
Senarai semak : Permohonan lanjutan tempoh cuti belajar / biasiswa  
5 Senarai Semak 2007 Senarai semak permohonan sangkutan pengajian  
6 Senarai Semak 2007 Senarai semak permohonan kutipan data  
SELEPAS TAMAT CUTI BELAJAR
1 UTHM.PP/CB-18/2007/Pin.3 Borang lapor diri tamat cuti belajar update 03/12/2015
2 UTHM.PP/CB- 20/2007 Borang permohonan elaun tesis  
3 UTHM.PP/CB-21/2007 Pin.4 Borang pengesahan tamat pengajian (Cuti Belajar) update 22/09/2014
SKIM TENAGA AKADEMIK BARU (STAB)
1 UTHM.PP/CB-02/2007Pin.3 Borang Permohonan Melanjutkan Pengajian STAB update
05/03/2015
2 Senarai Semak 2007 Pin. 3 Senarai Semak : Permohonan Cuti Belajar / Melanjutkan Pelajaran (Bagi Kursus Ijazah Doktor Falsafah) update
03/01/2016
INSENTIF STAF PENTADBIRAN
1 UTHM.PP.CB-28/2015 Borang Permohonan Isentif dan Yuran Pengajian Staf Pentadbiran
Contoh Pengisian
update
08/03/2015
LAIN-LAIN
1 UTHM.unikaps-02/2017 Borang Penilaian Prestasi Cuti Sabatikal / Cuti Sangkutan Industri  
2 UTHM.PP/PI-05/2009 Pin.1 Borang Permohonan Cuti Sangkutan Industri 25/01/2018
3 Muat Turun Senarai Semak: Permohonan Cuti Sangkutan Industri
4 UTHM.PP/CS-01/2007 Pin. 3 Borang Permohonan Cuti Sabatikal 25/01/2018
5 Muat Turun Senarai Semak: Permohonan Cuti Sabatikal
6 UTHM.PP/CS-09/2007 Pin.1 Borang Lapor diri Cuti Sangkutan Industri / Cuti Sabatikal 27/02/2018
7 UTHM.PP/CS-06/2007 Pin. 2 Laporan akhir (Keseluruhan) Cuti Sangkutan Industri 01/10/2020
8 UTHM.PP/CS-06/2007 Pin.1 Laporan akhir (Keseluruhan) Cuti Sabatikal 01/04/2018
9 UTHM.PP/CS-02/2007 Pin.1 Borang Setuju Terima Tawaran dan Syarat-syarat Cuti Sabatikal 01/08/2019
10 UTHM.PP/CS-02/2007 Pin.1 Borang Setuju Terima Tawaran dan Syarat-syarat Cuti Sangkutan Industri 01/08/2019
11 Muat Turun Senarai Semak: Cuti Sangkutan Industri (Setelah Diluluskan) 01/08/2019
12 Muat Turun Senarai Semak: Cuti Sabatikal (Setelah Diluluskan) 01/08/2019
13 Muat Turun Panduan Perjanjian Cuti Sangkutan Industri dan Cuti Sabatikal 27/08/2019