SEKSYEN PENGURUSAN KEBAJIKAN
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
PERUBATAN
1 UTHM.PP/BPP-33/2007 Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Rawatan  
2 1/09 Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan 13/05/2015
3 3/09 Borang Permohonan Perbelanjaan (Rawatan di Luar Negeri) 13/05/2015
4 UTHM.PP/UKS-01/2015 Pin. 1 Borang Maklumat Anak Yang Masih Belajar Berumur Melebihi 18 Tahun Tetapi Tidak Melebihi 21 Tahun 07/01/2018
5 UTHM/PP/SPKS-03/2019 Senarai Semak Permohanan Pelantikan Baharu Klinik Panel 21/11/2019
KEBAJIKAN
1 WP 6.4 Lampiran A Borang Bantuan Mengurus Jenazah  
2 UTHM/PP/SPKS-1/2019 Penerimaan Cek Bayaran Ex-Gratia 06/10/2019
3 Lampiran 3 Borang BTX/UTHM(Pin.2016) Permohonan Bayaran Skim Ex-Gratia Bencana Kerja 16/01/2017
4 UTHM/PP/SPKS-2/2019 Penerimaan Cek Insurans Berkelompok 06/10/2019
5 Borang TASKA/Pin.1 Borang Permohonan Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-kanak di Tempat Kerja Sektor Awam 25/06/2015
6 UTHM/PP/UKS-02/2015/pin.3 Borang Tabung Khairat Kematian Staf 25/07/2018
7 UTHM.PP/BPP-25/2007 Pin.3 Borang Pendaftaran Kelab Badan Kebajikan 16/07/2018
8 UTHM.PP/UPK-01/2017 Pin.1 Borang Penerimaan Bayaran Ex-Gratia 28/06/2018
9 UTHM.PP/UPK-02/2017 Pin.1 Borang Penamatan Bayaran Ex-Gratia 28/06/2018
10 UTHM.PP/UPPK-01/2018 Borang Pengesahan Lawatan Ex-Gratia 28/06/2018