SEKSYEN KENAIKAN PANGKAT STAF
Bil Nama Borang Muat Turun Rujukan
Melayu English
Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Akademik
Application Promotion Form For Academic Staff
1 Senarai Semak Kenaikan Pangkat Pensyarah Gred DS45 Ke Pensyarah DS52 Secara Terus Bagi Yang Memiliki Ph.D X UTHM/PP/UKPS-01/2014
2 Borang Tawaran Kenaikan Pangkat Pensyarah Universiti Dari Gred DS45 Ke DS52 Bagi Yang Memiliki Ph.D X UTHM/PP/UKPS-09/2014
3 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Terus Jawatan Pensyarah Gred DS45 Ke Pensyarah Kanan Gred DS52 Bagi Yang Memiliki Ph.D X UTHM/PP/UKPS-11/2014
4 Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik X UTHM/PP/UKPS-03/2014
5 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat/Pelantikan Ke Gred Lebih Tinggi Jawatan Akademik
Academic Promotion Application Form
UTHM/PP/UKPS-12/2014-Pin/1
6 Borang Maklumat Peribadi Jawatan Akademik
Personal Particular Form For Academic Position
UTHM/PP/UKPS-13/2014
7 Borang Profil Penilai Luar X UTHM/PP/UKPS-08/2014
8 Borang Maklum Balas Tawaran Kenaikan Pangkat X UTHM/PP/UKPS-10/2014
9 Borang Laporan Penilaian Calon Bagi Permohonan Jawatan Profesor/ Profesor Madya
Assessors Report On A Candidate For Appoinment To The Post Of Associate Professor/ Professor
UTHM/PP/UKPS-06/2014
10 Borang Pengesahan Maklumat Kriteria Pengajaran Dan Penyeliaan Bagi Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik Ke Jawatan Profesor Gred Khas C VK 7 / VK 6 / VK 5 X UTHM.PP/UKPS-01/2017
11 Borang Pengesahan Maklumat Kriteria Penyelidikan Dan Penerbitan Bagi Penilaian Kenaikan Pangkat Staf Akademik Ke Jawatan Profesor Gred Khas C VK 7 / VK 6 / VK 5 X UTHM.PP/UKPS-02/2017
Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran
Application Promotion Form For Administrative Staff
1 Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran X UTHM/PP/UKPS-04/2014
2 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran (UTHM) X UTHM/PP/UKPS-05/2014
Pemangkuan
Acting
1 Senarai Semak Pemangkuan X UTHM/PP/UKPS-02/2014
2 Borang Perakuan Pemangkuan Kerja X UTHM/PP/UKPS-07/2014
Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Secara Fleksi
1 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran Kumpulan Pengurusan & Profesional Secara Fleksi X UTHM/PP/UKPS-14/2015 (BM)
2 Penilaian Kriteria Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat (Gred 41 - 44) X UTHM/PP/UKPS-15/2015 (BM)
3 Penilaian Kriteria Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat (Gred 44 - 48) X UTHM/PP/UKPS-16/2015 (BM)
4 Penilaian Kriteria Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat (Gred 48-52) X UTHM/PP/UKPS-17/2015 (BM)
5 Penilaian Kriteria Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat (Gred 52-54) X UTHM/PP/UKPS-18/2015 (BM)
6 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran X UTHM/PP/UPKP-19/2016 (BM)
7 Penilaian Kriteria Bagi Permohonan Kenaikan Pangkat bagi Gred 1-40 X UTHM/PP/UPKP-20/2016 (BM)