UNIT PENGURUSAN KEBAJIKAN
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
PERUBATAN
1 UTHM.PP/BPP-33/2007 Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Rawatan  
2 1/09 Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan 13/05/2015
3 3/09 Borang Permohonan Perbelanjaan (Rawatan di Luar Negeri) 13/05/2015
4 UTHM.PP/UKS-01/2015 Pin. 1 Borang Maklumat Anak Yang Masih Belajar Berumur Melebihi 18 Tahun Tetapi Tidak Melebihi 21 Tahun 07/01/2018
KEBAJIKAN
1 Muat Turun Borang Bantuan Mengurus Jenazah  
2 Muat Turun Penerimaan Cek Bayaran Ex-Gratia 27/03/2016
3 Lampiran 3 Borang BTX/UTHM(Pin.2016) Permohonan Bayaran Skim Ex-Gratia Bencana Kerja 16/01/2017
4 Muat Turun Penerimaan Cek Insurans Berkelompok 27/03/2016
5 Borang TASKA/Pin.1 Borang Permohonan Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-kanak di Tempat Kerja Sektor Awam 25/06/2015
6 UTHM/PP/UKS-02/2015/pin.2 Borang Tabung Khairat Kematian Staf 16/03/2016
7 UTHM.PP/BPP-25/2007/Pin.1 Borang Pendaftaran Kelab Badan Kebajikan  
8 UTHM.PP/UPK-01/2017 Borang Penerimaan Bayaran Ex-Gratia 19/06/2017
9 UTHM.PP/UPK-02/2017 Borang Penamatan Bayaran Ex-Gratia 19/06/2017