SEKSYEN PENGURUSAN REKOD DAN ARKIB
Borang-borang yang berkaitan dengan pengurusan rekod (arkib) dan berkaitan dengan menduduki rumah staf universiti dan keparan/keahlian profesional
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
ARKIB UTHM
1 UTHM.PP/BPO–02-L/2008 Senarai Pemindahan Rekod  
2 UTHM.PP/BPO–02-L/2008 Senarai Pemindahan Rekod-Rekod Kartografi dan Senibina  
3 UTHM.PP/BPO–02-L/2008 Senarai Pemindahan Rekod-Rekod Pandang Dengar  
4 UTHM.PP/BPO–09-D/2008 Daftar Simpanan Rekod UTHM (Fail Peribadi Pelajar)  
5 UTHM.PP/BPO–10-D/2008 Borang Daftar Simpanan Rekod UTHM (Fail Peribadi Staf)  
6 UTHM.PP/BPO–11-D/2008 Borang Daftar Simpanan Rekod UTHM (Fail Pentadbiran)  
REKOD
1 UTHM.PP/BPO–05-L/2008 Borang Inventori Rekod  
RUMAH KEDIAMAN
1 UTHM.PP/BPO-38/2007/Pin.3 Borang Permohonan Menduduki Rumah Kediaman Universiti  
2 UTHM.PP/BPO - 40/2007/Pin.4 Surat Penerimaan Menduduki Rumah Kediaman Staf Universiti update 17/5/2017
3 Lampiran E Sijil Akuan Masuk Rumah  
4 Lampiran F Sijil Akuan Keluar Rumah  
5 Lampiran E (i) Sijil Akuan Masuk Rumah (Rumah Penempatan Sementara Staf Universiti)  
6 Muat Turun Sijil Akuan Penyelenggaraan  
LAIN-LAIN
1 UTHM.PP/BPO-12/2010 Borang Permohonan Bagi Pelupusan Fail  
2 Muat Turun Borang Minit Fail  
3 UTHM.PP/UPAR–08-D/2008(Pin.2/2011) Borang Kebenaran Pinjaman Fail Peribadi / Fail Pentadbiran / Fail Arkib