SEKSYEN LATIHAN
Borang-borang yang berkaitan dengan latihan dan kursus staf UTHM seperti permohonan menghadiri kursus,borang latihan industri/praktikal dan lain-lain.
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
LATIHAN / KURSUS / PRAKTIKAL
1 UTHM.PP/ULK-14/2007/Pin.4 Borang Permohonan Menghadiri Kursus / Latihan / Persidangan / Pembentangan Kertas Kerja Ke Luar Negara  
2 UTHM.PP/ULK-17/2009 - Pin.2 Borang Pengesahan Sesi Pembelajaran Kendiri update
08/04/2015
3 UTHM.PP/ULK -18/2010 Borang Laporan Menghadiri Latihan  
4 Muat Turun Senarai Kehadiran Peserta Kursus / Latihan / Persidangan / Bengkel / Seminar Anjuran Universiti  
5 UTHM/PP/ULK-09/2007 Pin. 3 Borang Permohonan Bayaran Yuran Bagi Mengikuti *Kursus / Persidangan / Seminar 14/09/2017
6 UTHM.PP/ULK-10/2007 Biodata Peserta Kursus Induksi Umum / Khusus  
7 UTHM.PP/ULK-11/2007 Surat Akuan Kehadiran Peserta Kursus  
8 UTHM.PP/ULK - 02/2007 Borang Checklist Mesyuarat / Bengkel / Seminar  
9 UTHM.PP/ULK - 05/2007 Borang Latihan Industri / Praktikal bagi Pelajar Luar  
10 UTHM.PP/ULK -19/2010 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan  
11 Perp.UPS/PP Borang Penyerahan Kertas Kerja, Laporan dan Penerbitan-Penerbitan Kepada Perpustakaan UTHM  
12 Muat Turun Kebenaran Menghadiri Latihan Menggunakan Borang Permohonan Tanpa Melalui E-Kursus (Tempoh Kurang 21 Hari) 07/01/2015
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN STAF
1 UTHM.PP/UK-03/2007 Pin. 2 Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Staf  
2 Muat Turun Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Staf  
3 UTHM.PP/UPP-61/2009 Borang tuntutan saguhati penggubalan soalan peperiksaan kemasukan staf  
4 UTHM.PP/UPP-49/2007 Tuntutan Penyediaan dan Pemeriksaan Peperiksaan Perkhidmatan /Peperiksaan Tahap Kecekapan / Induksi  
LAIN - LAIN
1 UTHM.PP/ULK-20/2016 Borang Tempah Ruang Gunasama Pejabat Pendaftar update 21/01/2016
2 UTHM.PP/ULK-21/2016 Borang Tempahan Ruang Pusat Minda Emas (PuMAS)