UNIT KENAIKAN PANGKAT, PRESTASI DAN CUTI BELAJAR
Bil Nama Borang Muat Turun Rujukan
Melayu English
Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Akademik
Application Promotion Form For Academic Staff
1 Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akademik X X Rujukan 1 Julai 2021
2 Kiraan dan Kriteria Kenaikan Pangkat Staf Akademik X Rujukan 1 Julai 2021
(update 10/04/2022)
3 Senarai Semak Kenaikan Pangkat Pensyarah Gred DS45 Ke Pensyarah DS52 Secara Terus Bagi Yang Memiliki Ph.D X UTHM/PP/UKPS-01/2014
4 Borang Tawaran Kenaikan Pangkat Pensyarah Universiti Dari Gred DS45 Ke DS52 Bagi Yang Memiliki Ph.D X UTHM/PP/UKPS-09/2014
5 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Terus Jawatan Pensyarah Gred DS45 Ke Pensyarah Kanan Gred DS52 Bagi Yang Memiliki Ph.D X UTHM/PP/UKPS-11/2014
6 Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik X UTHM/PP/UKPS-03/2014
7 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Akademik
Academic Promotion Application Form
UTHM/PP/UKPP-01/2021
8 Borang Maklumat Peribadi Jawatan Akademik
Personal Particular Form For Academic Position
UTHM/PP/UKPP-02/2021
9 Borang Profil Penilai Luar X UTHM/PP/UKPS-08/2014
10 Borang Maklum Balas Tawaran Kenaikan Pangkat X UTHM/PP/UKPS-10/2014
11 PENILAIAN PRESTASI TEMPOH PEMANGKUAN X UTHM.PP/UKPCB-02/2022
12 BORANG KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI LALUAN : PENGAJARAN UTHM.PP/UKPCB-05/2022
13 BORANG KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI LALUAN : KEPIMPINAN UTHM.PP/UKPCB-04/2022
14 BORANG KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI LALUAN : PERKHIDMATAN DAN INDUSTRI UTHM.PP/UKPCB-09/2022
15 BORANG KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK UNIVERSITI LALUAN : PENYELIDIKAN UTHM.PP/UKP /2022
16 GLOSARI KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK X Edisi Oktober 2022
Permohonan Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran
Application Promotion Form For Administrative Staff
1 Senarai Semak Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran X UTHM/PP/UKPS-04/2014
2 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Jawatan Pentadbiran (UTHM) X UTHM/PP/UKPS-05/2014
Pemangkuan
Acting
1 Senarai Semak Pemangkuan X UTHM/PP/UKPS-02/2014
2 Borang Perakuan Pemangkuan Kerja X UTHM/PP/UKPS-07/2014
3 Borang Maklum Balas Tawaran Pemangkuan X UTHM/PP/UKPP – 01/2020
4 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Pemangkuan Sebelum Kenaikan Pangkat X UTHM/PP/UKPP – 02/2020
PENILAIAN PRESTASI
1 Borang Sasaran Kerja Tahunan Staf Akademik X LAMPIRAN
2 Borang Sasaran Kerja Tahunan Staf Pentadbiran X LAMPIRAN
3 Kriteria Penilaian Prestasi Jawatan Akademik X LAMPIRAN
4 Glosari Penilaian Prestasi X LAMPIRAN
SEKSYEN CUTI BELAJAR
Bil Nama Borang Muat Turun Rujukan
Melayu English
SEBELUM CUTI BELAJAR / MELANJUTKAN PELAJARAN
1 Menu : User Information System UIS > Perkhidmatan & Gaji > Permohonan Cuti Belajar
- Permohonan Cuti Belajar / melanjutkan pelajaran di bawah Skim Latihan Staf (Sarjana)
X UTHM.PP/CB-01/2007 Pind.2
Permohonan melalui TCIS
Sila layari dengan menggunakan Microsoft Internet Explorer versi 6.0 & ke atas sahaja
2 Menu : User Information System UIS > Perkhidmatan & Gaji > Permohonan Cuti Belajar
- Permohonan Cuti Belajar / melanjutkan pelajaran di bawah Skim Latihan Staf (Doktor Falsafah)
X UTHM.PP/CB-02/2007 Pind.2
Permohonan melalui TCIS
Sila layari dengan menggunakan Microsoft Internet Explorer versi 6.0 & ke atas sahaja
3 Permohonan Cuti Belajar - Borang Curriculum Vitae X UTHM.PP/CB-03/2007 Pin.1
4 Format Cadangan Penyelidikan X UTHM.PP/CB-04/2007 Pin.2
5 Borang Butiran Maklumat untuk Surat Jaminan Kewangan (Financial Affidavit) X UTHM.PP/CB- 23/2007/Pind.4
6 Senarai Semak : Permohonan Cuti Belajar / Melanjutkan Pelajaran bagi
  • Kursus Diploma / Diploma Lanjutan / Ijazah Sarjana Muda / Ijazah Sarjana
  • Kursus Ijazah Doktor Falsafah
  • Pos-Doktoral / Sub-Kepakaran
X Muat Turun
SELEPAS LULUS CUTI BELAJAR
1 Syarat Tawaran dan Peraturan Cuti Belajar / Biasiswa (Dalam Negara) X SYARATTAWARAN/KELULUSANCB(DN)-2009/Pind9
2 Syarat Tawaran dan Peraturan Cuti Belajar / Biasiswa (Luar Negara) X SYARATTAWARAN/KELULUSANCB(LN)-2009/Pind8
3 Surat setuju terima tawaran dan syarat-syarat cuti belajar X UTHM.PP/CB-05/2007 Pin.2
4 Borang butir-butir kedudukan kewangan penjamin (Cuti Belajar) X UTHM.PP/CB-07/2007 Pin.2
5 Borang penyerahan tugas dan harta benda X UTHM.PP/CB-08/2007 2016 Pin.2
6 Borang Perakuan Mengenai Aktiviti Penyelidikan yang sedang dijalankan (Staf akan Cuti Belajar) X UTHM.PP/CB-24/2007 Pin.2
7 Borang pengakuan dan pemeriksaan kesihatan X UTHM.PP/CB-09/2007 Pin.1
8 Tuntutan elaun, kemudahan dan bayaran bagi memindahkan barang-barang sebelum / selepas (*) berkursus Cuti Belajar / Melanjutkan Pelajaran - Pekeliling Perbendaharaan Bil 8 tahun 1995) X UTHM.PP/CB-10/2007 Pin.1
9 Borang pilihan imbuhan tetap perumahan (ITP) / Elaun bantuan sewa rumah (EBSR) X UTHM.PP/CB-11/2007 Pin.1
10 Borang permohonan untuk membawa keluarga (bagi pegawai kerajaan yang mengikut kursus / melanjutkan pelajaran (Cuti Belajar)) X UTHM.PP/CB-12/2007 Pin.1
11 Plan of Studies (For PH.d Scholarship Holder) X UTHM.PP/CB-13/2007 Pin.1
12 Borang maklumat diri di tempat pengajian bagi staf cuti belajar X UTHM.PP/CB-15/2007 Pin.1
13 Borang tuntutan bayaran pasport dan visa keluarga UTHM X UTHM.PP/UCB-27/2007 Pin.1
14 Senarai Semak perjanjian cuti belajar X Muat Turun
15 Panduan perjanjian cuti belajar X Muat Turun Pin.1
SEMASA CUTI BELAJAR
1 Progress report (Malay) X UTHM.PP/CB-14/2007/Pin.6
  Progress report (English) X UTHM.PP/CB-14/2007/Pin.6
2 Borang permohonan pembentangan kertas kerja penyelidikan dalam seminar / persidangan X UTHM.PP/CB-16/2007/Pind.6
3 Permohonan lanjutan tempoh cuti belajar / biasiswa X UTHM.PP/CB-17/2007/Pin.4
4 Senarai semak : Permohonan lanjutan tempoh cuti belajar / biasiswa X Senarai Semak Lanjutan Cuti Belajar
5 Senarai semak permohonan sangkutan pengajian X Senarai Semak 2007
6 Senarai semak permohonan kutipan data X Senarai Semak 2007
SELEPAS TAMAT CUTI BELAJAR
1 Borang lapor diri tamat cuti belajar X UTHM.PP/CB-18/2007/Pin.4
2 Borang permohonan elaun tesis X UTHM.PP/CB- 20/2007 Pin.1
3 Borang pengesahan tamat pengajian (Cuti Belajar) X UTHM.PP/CB-21/2007 Pin.5
SKIM TENAGA AKADEMIK BARU (STAB)
1 Borang Permohonan Melanjutkan Pengajian STAB X UTHM.PP/CB-02/2007 Pin.4
2 Senarai Semak : Permohonan Cuti Belajar / Melanjutkan Pelajaran (Bagi Kursus Ijazah Doktor Falsafah) X Senarai Semak 2007 Pin. 3
INSENTIF STAF PENTADBIRAN
1 Borang Permohonan Isentif dan Yuran Pengajian Staf Pentadbiran
Contoh Pengisian
X UTHM.PP.CB-28/2015
LAIN-LAIN
1 Borang Penilaian Prestasi Cuti Sabatikal / Cuti Sangkutan Industri X UTHM.unikaps-02/2017
2 Borang Permohonan Cuti Sangkutan Industri X UTHM.PP/PI-05/2009 Pin.2
3 Senarai Semak: Permohonan Cuti Sangkutan Industri X Muat Turun Pin.2
4 Borang Permohonan Cuti Sabatikal X UTHM.PP/CS-01/2007 Pin. 4
5 Senarai Semak: Permohonan Cuti Sabatikal X Muat Turun Pin.2
6 Borang Lapor diri Cuti Sangkutan Industri / Cuti Sabatikal X UTHM.PP/CS-09/2007 Pin.2
7 Laporan akhir (Keseluruhan) Cuti Sangkutan Industri X UTHM.PP/CS-06/2007 Pin. 3
8 Laporan akhir (Keseluruhan) Cuti Sabatikal X UTHM.PP/CS-06/2007 Pin.2
9 Borang Setuju Terima Tawaran dan Syarat-syarat Cuti Sabatikal X UTHM.PP/CS-02/2007 Pin.2
10 Borang Setuju Terima Tawaran dan Syarat-syarat Cuti Sangkutan Industri X UTHM.PP/CS-02/2007 Pin.2
11 Senarai Semak: Cuti Sangkutan Industri (Setelah Diluluskan) X Muat Turun Pin.1
12 Senarai Semak: Cuti Sabatikal (Setelah Diluluskan) X Muat Turun Pin.1
13 Panduan Perjanjian Cuti Sangkutan Industri dan Cuti Sabatikal X Muat Turun Pin.1
SKIM PEMBANGUNAN POTENSI
Bil Nama Borang     Rujukan
(Muat Turun Borang)
1 Borang Permohonan Skim Pembangunan Potensi X UTHM.PP/UPB-01/2017 Pin. 2
2 Borang Laporan Skim Pembangunan Potensi X UTHM.PP/UPB-02/2017 Pin.2
3 Borang Setuju Terima Tawaran dan Aku Janji Pematuhan Terhadap Syarat-syarat Skim Pembangunan Potensi X UTHM.PP/UPB-03/2017 Pin.1
4 Borang Lapor Diri Tamat Skim Pembangunan Potensi X UTHM.PP/UPB-04/2017 Pin.1
5 Proses Kerja Skim Pembangunan Potensi X LAMPIRAN A Pin.1
6 Borang Maklumat Diri di Tempat/Agensi Bagi Skim Program Pembangunan Potensi (SPP) X UTHM/PP/UPB-05/2020 Pin.1