SEKSYEN LATIHAN
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
LATIHAN / KURSUS / PRAKTIKAL
1 UTHM.PP/ULK-14/2007/Pin.6 Borang Permohonan Menghadiri Kursus / Latihan / Persidangan / Pembentangan Kertas Kerja Ke Luar Negara 25/06/2019
2 UTHM.PP/ULK-17/2009 - Pin.2 Borang Pengesahan Sesi Pembelajaran Kendiri update
08/04/2015
3 UTHM.PP/ULK -18/2010 Borang Laporan Menghadiri Latihan  
4 Muat Turun Senarai Kehadiran Peserta Kursus / Latihan / Persidangan / Bengkel / Seminar Anjuran Universiti 29/05/2019
5 UTHM/PP/UPEMI-02/2021 Pin. 4 Permohonan Bayaran Balik Yuran Kursus / Persidangan / Seminar 28/03/2021
6 UTHM.PP/ULK-10/2007 Biodata Peserta Kursus Induksi Umum / Khusus  
7 UTHM.PP/ULK-11/2007 Surat Akuan Kehadiran Peserta Kursus  
8 UTHM.PP/ULK - 02/2007 Borang Checklist Mesyuarat / Bengkel / Seminar  
9 UTHM.PP/ULK - 05/2007 Borang Latihan Industri / Praktikal bagi Pelajar Luar  
10 UTHM.PP/ULK -19/2010 Borang Penilaian Keberkesanan Latihan  
11 Perp.UPS/PP Borang Penyerahan Kertas Kerja, Laporan dan Penerbitan-Penerbitan Kepada Perpustakaan UTHM  
12 UTHM/PP/UPEMI-01/2019 Borang Pendaftaran Program/Kursus Komersial 19/09/2019
PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN STAF
1 UTHM.PP/UK-03/2007 Pin. 3 Borang Permohonan Menduduki Peperiksaan Perkhidmatan Staf  
2 Muat Turun Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Staf  
3 UTHM.PP/UPP-61/2009 Borang tuntutan saguhati penggubalan soalan peperiksaan kemasukan staf  
4 UTHM.PP/UPP-49/2007 Tuntutan Penyediaan dan Pemeriksaan Peperiksaan Perkhidmatan /Peperiksaan Tahap Kecekapan / Induksi  
LAIN - LAIN
1 UTHM.PP/ULK-20/2016 Borang Tempah Ruang Gunasama Pejabat Pendaftar update 21/01/2016
2 UTHM.PP/ULK-21/2016 Borang Tempahan Ruang Pusat Minda Emas (PuMAS)