SEKSYEN PENGURUSAN KEBAJIKAN
Bil Rujukan
(Muat Turun Borang)
Nama Borang Update
PERUBATAN
1 UTHM.PP/BPP-33/2007 Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Rawatan  
2 1/09 Borang Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan 13/05/2015
3 3/09 Borang Permohonan Perbelanjaan (Rawatan di Luar Negeri) 13/05/2015
4 UTHM.PP/UKS-01/2015 Pin. 2 Borang Maklumat Anak Yang Masih Belajar Berumur Melebihi 19 Tahun Tetapi Tidak Melebihi 23 Tahun 12/10/2020
5 UTHM/PP/SPKS-03/2019 Senarai Semak Permohanan Pelantikan Baharu Klinik Panel 21/11/2019
KEBAJIKAN
1 WP 6.4 Lampiran A Borang Bantuan Mengurus Jenazah  
2 UTHM/PP/SPKS-1/2019 Penerimaan Cek Bayaran Ex-Gratia 06/10/2019
3 Lampiran 3 Borang BTX/UTHM(Pin.2016) Permohonan Bayaran Skim Ex-Gratia Bencana Kerja 16/01/2017
4 UTHM/PP/SPKS-2/2019 Penerimaan Cek Insurans Berkelompok 06/10/2019
5 Borang TASKA/Pin.1 Permohonan Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-kanak di Tempat Kerja Sektor Awam (Permohonan Bulanan) 11/02/2020
6 Borang TASKA 2014 Permohonan Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-kanak di Tempat Kerja Sektor Awam (Permohonan Baharu) 11/02/2020
7 UTHM/PP/UKS-02/2015/pin.4 Borang Tabung Khairat Kematian Staf 10/02/2020
8 UTHM.PP/UPK-01/2017 Pin.1 Borang Penerimaan Bayaran Ex-Gratia 28/06/2018
9 UTHM.PP/UPK-02/2017 Pin.1 Borang Penamatan Bayaran Ex-Gratia 28/06/2018
10 UTHM.PP/UPPK-01/2018 Borang Pengesahan Lawatan Ex-Gratia 28/06/2018