UNIT PERKHIDMATAN DAN SARAAN
  Rujukan
(Muat Turun Borang)
Jenis dan Nama Borang Panduan
A. CUTI KERANA PERKHIDMATAN
  UTHM.PP/UPS-02/2015 Pin.1 Cuti Separuh Gaji
Borang Permohonan Cuti Separuh Gaji Bagi Menjaga Sanak Saudara yang Sakit
Perincian
  UTHM.PP/UPS-03/2015 Pin. 3 Cuti Tanpa Gaji
Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji (Hal persendirian yang mustahak)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-04/2015 Borang Pembatalan Cuti Rehat  
  UTHM.PP/UPS-40/2016 Borang Lapor Diri Cuti Bersalin  
B. CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN
  UTHM.PP/UPS-05/2015 Pin. 2 Cuti Sakit
Borang Kelulusan Cuti Sakit
Perincian
  UTHM.PP/UPS-06/2015 Pin. 4 Cuti Bersalin
Borang Permohonan Cuti Bersalin
Perincian
  UTHM.PP/UPS-30/2015 Cuti Tanpa Gaji (Cuti Menjaga Anak)
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Menjaga Anak (CMA)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-07/2015 Pin. 1 Borang Kelulusan Cuti atas sebab perubatan
Jenis-jenis cuti :
a) Cuti Pemulihan
b) Cuti Kusta/Barah
c) Cuti Tibi
d) Cuti Kecederaan
Perincian
  UTHM.PP/UPS-45/2017 Pin.3 Cuti Kuarantin
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
Perincian
  UTHM.PP/UPS-56/2020 Cuti Kuarantin
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin Disebabkan Oleh Wabak
Perincian
C. CUTI TANPA REKOD
  UTHM.PP/UPS-08/2015 Pin.1 Cuti Gantian
Borang Cuti Ganti (Jumlah cuti ganti yang layak)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-09/2015 Pin. 3 Permohonan Cuti Tanpa Rekod
Jenis-jenis cuti:
a) Cuti Latihan Pasukan Sukarela
b) Cuti Latihan / Khemah latihan
c) Cuti Menghadiri Latihan Syarikat Koperasi
d) Cuti Menghadiri Peperiksaan
e) Cuti Menghadiri Mesyuarat Persatuan Ikhtisas
f) Cuti Lain-lain Kursus
g) Cuti Mengambil Bahagian Dalam Olahraga
h) Cuti Tugas Khas Perubatan
i) Cuti Menyertai Rombongan Kebudayaan
j) Cuti Menghadiri Mahkamah
k) Cuti Menghadiri Mesyuarat Bersama Jabatan / Mesyuarat Bersama Kebangsaan
l) Cuti Menderma Organ
m) Cuti Sempena Pesta Kaamatan dan Hari Gawai
a) Perincian
b) Perincian
c) Perincian
d Perincian
e) Perincian
f) Perincian
g) Perincian
h) Perincian
i) Perincian
j) Perincian
k) Perincian m) Perincian
  UTHM.PP/UPS-10/2015 Cuti Kursus Sambilan
Permohonan Cuti Kursus Sambilan
Perincian
  UTHM.PP/UPS-11/2015 Pin. 1 Cuti Isteri Bersalin
Permohonan Cuti Tanpa Rekod (Isteri Bersalin)
Perincian
  UTHM.PP/UPS-31/2015 Pin. 1 Cuti Urusan Kematian
Borang Permohonan Cuti Tanpa Rekod (Kematian Ahli Keluarga Terdekat)
Perincian
 
  UTHM.PP/UPS-12/2015 Cuti Tanpa Gaji Mengikut Pasangan
Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikut pasangan : Borang Permohonan Cuti Tanpa Gaji bagi pegawai yang mengikut pasangan bertugas atau berkursus di dalam atau di luar negeri
Perincian
  UTHM.PP/UPS-13/2015 Pin.2 Cuti Berkursus Akademik
Borang Permohonan Pengumpulan Cuti Sebelum Berkursus
Perincian
  UTHM.PP/UPS-43/2017 Pin. 1 Cuti Rehat Selepas Berkursus
Borang Permohonan Cuti Rehat Selepas Berkursus
  UTHM.PP/UPS-14/2015 Pin. 1 Cuti Kecemasan Am
Perakuan tidak hadir pejabat atas sebab kecemasan mengikut pekeliling perkhidmatan bil 1 tahun 1986
Perincian
  UTHM.PP/UPS-15/2015 Pin. 2 Cuti Haji
Borang Permohonan Cuti Haji
Perincian
  UTHM.PP/UPS-49/2018 Pin. 2 Cuti Umrah
Borang Permohonan Cuti Umrah
Perincian
  UTHM.PP/UPS-16/2015 Permohonan Untuk Mengumpul Cuti Rehat yang Tidak Dapat di habiskan  
  UTHM.PP/UPS-17/2015 Borang Kenyataan Cuti  
 
  UTHM.PP/UPS-32/2015 Pin. 1 Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah  
  UTHM.PP/UPS-33/2015 Tuntutan Elaun Pertukaran Luar Stesen  
  UTHM.PP/UPS-34/2015 Permohonan Pemilihan Elaun Perumahan Wilayah (EPW) atau Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah  
  UTHM.PP/UPS-35/2015 Permohonan Pemilihan Elaun Wilayah (EW) atau Elaun Sara Hidup (COLA) bagi Pegawai yang Bertukar Wilayah  
  UTHM.PP/UPS-36/2015 Borang Tuntutan Elaun Pakaian Black Tie / Bayaran Pakaian Istiadat / Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi  
  UTHM.PP/UPS-37/2015 Senarai Semakan untuk Tujuan Tuntutan Elaun Pakaian Black Tie / Bayaran Pakaian Istiadat / Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi  
  UTHM.PP/UPS-38/2015 Permohonan Elaun Pakaian Panas Kerana Bertugas / Berkursus di Luar Negeri  
  UTHM.PP/UPS-18/2015 Borang Permohonan Mengunjungi Wilayah Asal  
  UTHM.PP/UPS-41/2016 Pin. 2 Borang Permohonan Tambang Percuma Ke Luar Negeri (TPKLN)
(Untuk Pegawai Gred Utama B Dan Ke Atas, Gred Khas A Serta Setaraf)
29/09/2021
F. SENARAI SEMAK PEMBIAYAAN PERUMAHAN
  UTHM.PP/UPS-23/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 1 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Telah Siap (Penyerahan Hak)  
  UTHM.PP/UPS-47/2018 Pin. 1 Senarai Semak Pinjaman Jenis 1 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Telah Siap (Gadaian)  
  UTHM.PP/UPS-48/2018 Pin. 1 Senarai Semak Pinjaman Jenis 1 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Telah Siap (Hartanah Lelongan)  
  UTHM.PP/UPS-24/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 2 - Pembinaan Rumah Di Atas Tanah Sendiri  
  UTHM.PP/UPS-25/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 3 - Pembelian Rumah Kediaman Yang Sedang Dibina  
  UTHM.PP/UPS-26/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 4 - Pembelian Tanah Bagi Tujuan Pembinaan Rumah  
  UTHM.PP/UPS-27/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 5 - Penyelesaian Keseluruhan Pinjaman Sedia Ada daripada Bank/ Institusi Kewangan  
  UTHM.PP/UPS-28/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 6 - Pembinaan Rumah Kediaman Di Atas Tanah Yang Dibiayai Melalui Kemudahan LPPSA  
  UTHM.PP/UPS-29/2015 Pin. 3 Senarai Semak Pinjaman Jenis 7 - Pengubahsuaian Rumah Kediaman Yang Dibiayai/ Diselesaikan Melalui Kemudahan LPPSA  
G. LAIN-LAIN
  UTHM.PP/UPS-39/2015 Borang Penyata Perubahan Mengenai Pendapatan Pegawai
  UTHM.PP/UPS-51/2019 Borang Tambang Ehsan (Urusan Kematian atau Sakit Tenat di wilayah asal) 18/11/2019
  UTHM.PP/UPS-52/2019 Borang Permohonan Cuti Keagamaan 18/11/2019
  UTHM.PP/UPS-54/2020 Borang Tuntutan Elaun Khas COVID-19 20/05/2020
  UTHM.PP/UPS-60/2022 PERMOHONAN PEMBERIAN AWAL AWARD WANG TUNAI GANTIAN CUTI REHAT (GCR) (SEBANYAK 80 HARI) DI BAWAH CERAIAN PP.1.3.4 27/03/2022
  UTHM.PP/UPS-53/2022 pin.1 BORANG KEBENARAN DARIPADA KETUA JABATAN MENGAMBIL BAKI GCR (SETELAH MENGGENAPKAN 160 HARI) SEBAGAI CUTI REHAT SEBELUM BERSARA DI BAWAH SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN SUMBER MANUSIA VERSI 1.0 (2022) CERAIAN PP.1.3.3 27/03/2022
H. BANTUAN BAUCER KOMPUTER RIBA (BBKR) STAF PENTADBIRAN
  UTHM.PP/UPS-57/2021 Pin.3 Borang Permohonan Bantuan Baucar Komputer Riba (BBKR) Perincian
I. PERSARAAN PILIHAN
  UTHM.PP/UPP-07/2022 Borang Permohonan Persaraan Pilihan 22/09/2022
  Lampiran 2 Panduan HRMIS – Memohon Penamatan Perkhidmatan 22/09/2022
  Lampiran 3 Panduan HRMIS – Mengemaskini Maklumat Persaraan 22/09/2022